Resultados

[F1® 22 – Cat. 1] GP de Azerbaiyán (8/23)

POS.PILOTOPTOS.
TR_AYMENTOLOCO26 (VR)
TR_SILVERSTRICTO9718
XXILTUNERXX15
HXRIZ_12
CCORPASP10
SRPUIG_8
CCT_HUGOFALCON096
EMF1_NOVOA864
DNFCCT_SUBZERO0
DNFXGG_PATRI0
DNFEGEAV180
DNFARTURORS19860
DNFEMF1_TROMPOCITO0
DNFRUBIOXHD_0
DNFIMLILJOSHX0
DNFFMC_OSCARFEIJOO0
DSQGS_TRIMAHSS0
DSQAFDREAN010
DSQHECHISUS090
Resultado final GP de Azerbaiyán [F1® 22 – Cat. 1]

[F1® 22 – Cat. 1] GP de Mónaco (7/23)

POS.PILOTOPTOS.
CCORPASP25
CCT_SUBZERO18
RUBIOXHD_15
TR_AYMENTOLOCO12
ARTURORS198610
XXILTUNERXX8
CCT_HUGOFALCON096
EMF1_NOVOA864
IMLILJOSHX2
10ºHTR_RICARTON1
11ºAFDREAN010
DNFGS_TRIMAHSS0
DNFXGG_PATRI0
DNFEGEAV180
DNFHXRIZ_0
DNFSCI_BROKIII70
DNFEMF1_TROMPOCITO0
DNFXANTONYYT_0
DNFMF1_MARKUSEN0
DNFJOEL-RM1250
Resultado final GP de Mónaco [F1® 22 – Cat. 1]

[F1® 22 – Cat. 1] GP de España (6/23)

POS.PILOTOPTOS.
GS_TRIMAHSS26 (VR)
XGG_PATRI18
EMF1_TROMPOCITO15
ARTURORS198612
SRPUIG_10
XXILTUNERXX8
RUBIOXHD_6
CCT_HUGOFALCON094
CCORPASP2
10ºEMF1_NOVOA861
11ºHECHISUS090
DNFCCT_SUBZERO0
DNFCCT_KARLOSBELGA0
DNFTR_AYMENTOLOCO0
DNFMF1_MARKUSEN0
DNFCCT_CIBANCAS0
DNFHTR_RICARTON0
Resultado final GP de España [F1® 22 – Cat. 1]

[F1® 22 – Cat. 1] GP de Miami (5/23)

POS.PILOTOPTOS.
GS_TRIMAHSS25
TR_AYMENTOLOCO18
CCT_KARLOSBELGA15
CCORPASP12
SRPUIG_10
TROMPOCITO9
RUBIOXHD_6
CCT_DJURADO804
CCT_CIBANCAS2
10ºCCT_HUGOFALCON091
11ºCCT_ANIOOL90
12ºEGEAV180
13ºCCT_LELES0
DNFCCT_SUBZERO0
DNFXXOMARUKU10XX0
DNFXGG_PATRI0
DNFARTURORS19860
DNFMARKMAGNUSSEN0
DNSPEC_JOSESTACK0
DNSFRANROD950
DNSEMF1_NOVOA860
DNSXPIKAA10
DNSXXILTUNERXX0
DNSMAAGIIC950
DNSHXRIZ_0
DNSSCI_BROKIII70
DNSITZ-MARKINHIOS230
DNSALEXX_M70
DNSALANCIKOO0
DNFXANTONYYT_0
DNSMR-ALBERTO70
DNSJOEL-RM1250
Resultado final GP de Miami [F1® 22 – Cat. 1]

[F1® 22 – Cat. 1] GP de Emilia Romaña (SPRINT) (4/23)

POS.PILOTOPTOS.
CCT_SUBZERO25
XXILTUNERXX23
MARKMAGNUSSEN18
CCORPASP16
RUBIOXHD_10
SCI_BROKIII78
CCT_DJURADO808
EGEAV187
ITRIMAHSS6
10ºCCT_LELES6
11ºARTURORS19864
12ºCCT_HUGOFALCON092
13ºCCT_KARLOSBELGA1
14ºSRPUIG_1
15ºCCT_CIBANCAS0
16ºJOEL-RM1250
17ºXANTONYYT_0
DSQPEC_JOSESTACK0
DSQTR_AYMENTOLOCO0
DNSXXOMARUKU10XX0
DNSFRANROD950
DNSEMF1_NOVOA860
DNSXGG_PATRI0
DNSXPIKAA10
DNSMAAGIIC950
DNSHXRIZ_0
DNSITZ-MARKINHIOS230
DNSALEXX_M70
DNSTROMPOCITO0
DNSALANCIKOO0
DNSMR-ALBERTO70
Resultado final GP de Emilia Romaña [F1® 22 – Cat. 1]

[F1® 22 – Cat. 1] GP de Australia (3/23)

POS.PILOTOPTOS.
TR_AYMENTOLOCO26 (VR)
EGEAV1818
XXOMARUKU10XX15
XXILTUNERXX12
RUBIOXHD_10
EMF1_NOVOA868
SRPUIG_6
ARTURORS19864
TROMPOCITO2
DNFITRIMAHSS0
DNFPEC_JOSESTACK0
DNFCCT_SUBZERO0
DNFXGG_PATRI0
DNFXPIKAA10
DNFCCT_KARLOSBELGA0
DNFCCORPASP0
DNFHXRIZ_0
DNFALEXX_M70
DNSMAAGIIC950
DNSFRANROD950
DNSSCI_BROKIII70
DNSITZ-MARKINHIOS230
DNSALANCIKOO0
DNSXANTONYYT_0
DNSMR-ALBERTO70
Resultado final GP de Australia [F1® 22 – Cat. 1]

[F1® 22 – Cat. 1] GP de Arabia Saudí (2/23)

POS.PILOTOPTOS.
ITRIMAHSS25
PEC_JOSESTACK18
CCORPASP15
XPIKAA112
ARTURORS198610
XXOMARUKU10XX8
CCT_KARLOSBELGA6
TR_AYMENTOLOCO5 (VR)
HXRIZ_2
10ºCCT_SUBZERO1
11ºALANCIKOO0
DNFEMF1_NOVOA860
DNFMAAGIIC950
DNFEGEAV180
DNFSCI_BROKIII70
DNFALEXX_M70
DNFTROMPOCITO0
DNFXANTONYYT_0
DNFMR-ALBERTO70
DNSFRANROD950
DNSXGG_PATRI0
DNSXXILTUNERXX0
DNSITZ-MARKINHIOS230
DNSRUBIOXHD_0
Resultado final GP de Arabia Saudí [F1® 22 – Cat. 1]

[F1® 22 – Cat. 1] GP de Baréin (1/23)

POS.PILOTOPTOS.
ITRIMAHSS25
PEC_JOSESTACK18
CCT_SUBZERO15
XXOMARUKU10XX12
FRANROD9510
EMF1_NOVOA868
XGG_PATRI6
XPIKAA14
XXILTUNERXX2
10ºMAAGIIC951
11ºCCT_KARLOSBELGA0
12ºCCORPASP0
13ºEGEAV180
14ºHXRIZ_0
15ºTR_AYMENTOLOCO0
DNFSCI_BROKIII70
DNFARTURORS19860
DNFITZ-MARKINHIOS230
DNFALEXX_M70
DNSTROMPOCITO0
DNSRUBIOXHD_0
Resultado final GP de Baréin [F1® 22 – Cat. 1]